RoHS - Restriction of Hazardous Substances

RoHS - Restriction of Hazardous Substances

RoHS is een Europese richtlijn voor het beperken van zes gevaarlijke stoffen die veelal toegepast worden in elektrische en elektronische apparatuur.
Het gaat dan om de volgende stoffen:

 

  •  Lood - 0,1%
  • Kwik - 0,1%
  • Cadmium - 0,01%
  • Chroom VI - 0,1%
  • Polybroombifenylen - 0,1%
  • Polybroomdidifenylethers - 0,1%